DIAGNOZA Cena
Diagnoza psychologiczna – bez opisu 200zł
Diagnoza pedagogiczna – bez opisu 150zł
Diagnoza gotowości szkolnej (pedagog) – bez opisu 180zł
Opis wyników badania psychologicznego / pedagogicznego 100 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 300zł
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna/surdologopedyczna 200zł
Diagnoza testem MOXO 150zł
Terapia metodą IAS Johansen:
– diagnoza wstępna: 60 – 120 minut
– diagnoza międzyetapowa: 40 – 100 minut
250zł
150zł
Terapia Neuroflow:
– diagnoza w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego: 60 – 120 minut
– diagnoza międzyetapowa:40 – 100 minut
180zł
PORADY I KONSULTACJE Cena
Psycholog/pedagog/logopeda/neurologopeda/terapeuta SI, STW 50 min 100-120zł
Konsultacje seksuologiczne 50 min 120 zł
Dietetyk  
TERAPIA
Terapia indywidualna Cena
Terapia psychologiczna dla dzieci 50min 100 zł
Terapia pedagogiczna 50min 80 zł
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surologopedyczna 50min 90 zł
Terapia integracji sensorycznej 50min 90 zł
Terapia ręki 50min 80zł – 90 zł
Sensomotoryczna Terapia Widzenia STW® 50min 90 zł
Dogoterapia grupa 40min 80 zł
Terapia seksuologiczna 45 min 120 zł
Terapia uzależnień
Psychoterapia
50 min 120 – 150 zł
Terapia poznawczo – behawioralna 45 min 100 zł
Terapia rodzinna 60 min 120 – 180 zł
Terapia par/małżonków 60 min 120 – 150 zł
Interwencja kryzysowa   100 – 150 zł
Zajęcia i terapia grupowa Cena
SZKOŁA DLA RODZICÓW – oferta dla rodziców Cykl 10 trzygodzinnych spotkań. Prowadzą dwie terapeutki.
Cena za cykl 900 złotych od osoby (30 zł za godzinę), w przypadku, gdy uczestniczą pary – 550 złotych od osoby (za cały cykl).
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 3-miesięczny cykl 12 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 80 zł/zajęcia (całość 960 zł z możliwością płatniści w 3 ratach)
„SIŁACZ” zajęcia dla dzieci – praktyczne zastosowanie umiejętności zdobytych na TUS; wsparcie dla dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów 3-miesięczny cykl 8 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 80 zł/zajęcia (całość 640 zł z możliwością płatniści w 2 ratach)
Skuteczne metody utrwalania i zapamiętania zasad ortograficznych dla dzieci w wieku szkolnym 50zł za zajęcia
Słuchać i usłyszeć płatność za miesiąc z góry 50zł za zajęcia
„UCZNIAKI” zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-7 lat przygotowujące do pójścia do szkoły cykl 10 spotkań po 50 minut 500 zł
„PLUSZAKI” – grupowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2 i 3 – letnich, przygotowujące do przedszkola 50 minut 50 zł
Dogoterapia (do 4 dzieci) 45min 50 zł/osobę
Korepetycje, przygotowanie do egzaminów, zajęcia rozwijające umiejętności Cena
KOREPETYCJE Z MATEMATYKI 50 minut/50 złotych w grupie do 6 osób, indywidualnie 50 minut/80 złotych; płatność za miesiąc z góry.
KOREPETYCJE Z JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI POLONISTYCZNE 50 minut/50 złotych w grupie do 6 osób, indywidualnie 50 minut/80 złotych, płatność za miesiąc z góry.
KOREPETYCJE Z ANGIELSKIEGO 50 minut/50 złotych w grupie do 6 osób, indywidualnie 50 minut/80 złotych; płatność za miesiąc z góry.
Close Menu