DIAGNOZA Cena
diagnoza psychologiczna – bez opisu 200zł
diagnoza pedagogiczna – bez opisu 150zł
Opis wyników badania psychologicznego / pedagogicznego 100 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej – 2 lub 3 spotkania 300zł
Diagnoza neurologopedyczna 200zł
Diagnoza testem MOXO 120zł
Terapia metodą IAS Johansen:
– diagnoza wstępna: 60 – 120 minut
– diagnoza międzyetapowa: 40 – 100 minut
250zł
150zł
Terapia Neuroflow:
– diagnoza w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego: 60 – 120 minut
– diagnoza międzyetapowa:40 – 100 minut
180zł
150zł
PORADY I KONSULTACJE Cena
Psycholog/pedagog/logopeda/neurologopeda/terapeuta SI, STW 70-100zł
Konsultacje psychoonkologiczne 80 zł 50 min
konsultacje seksuoloiczne 120 zł 50 min
Dietetyk
Konsultacje wraz ze wstępną diagnozą EEG Biofeedback 70 zł
TERAPIA
Terapia indywidualna Cena
Terapia psychologiczna dla dzieci 50min 80 – 100zł
Terapia pedagogiczna 50min 70zł
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna 50min 70zł-80zł
Terapia integracji sensorycznej 50min 80zł
Terapia ręki 50min 70zł-90zł
Sensomotoryczna Terapia Widzenia STW® 50min 70zł
Dogoterapia 40min 60zł
Terapia EEG Biofeedback 50min 70zł
Terapia seksuologiczna 45 min 120 zł
Terapia uzależnień
Psychoterapia
50 min 100 zł
Terapia poznawczo – behawioralna 45 min 100 zł
Terapia rodzinna 60 min 120 zł
Terapia par/małżonków 60 min 120 zł
Terapia pary z diagnozą onkologiczną jednej z osób 75 min 100 zł
Terapia osoby z diagnozą onkologiczną lub osoby wspierającej 50 min 80 zł
Interwencja kryzysowa 80 zł
Terapia grupowa Cena
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) cykl 10 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 700zł
„SIŁACZ” zajęcia dla dzieci z problemami emocjonalnymi cykl 12 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 700zł
„ORTOBŁYSK” skuteczne sposoby utrwalania i zapamiętania zasad ortograficznych dla dzieci w wieku szkolnym cykl 8 spotkań po 50 minut 350zł
„SŁUCHOWISKO” rehabilitacja wyższych funkcji słuchowych, czyli zajęcia terapeutyczne dla dzieci z wadą słuchu, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego lub osłabioną percepcją słuchową i koncentracją cykl 12 spotkań po 50 minut 500zł
TERAPIA RĘKI cykl 10 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 500zł
„UCZNIAKI” zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-7 lat przygotowujące do pójścia do szkoły cykl 10 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 500zł
„Razem” – zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne cykl 15 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 750zł
„PLUSZAKI” – grupowe zajęcia adaptacyjne dla dzieci 2 i 3 – letnich, przygotowujące do przedszkola 50 minut 30zł
„Spotkania z ruchem” – grupowe zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym kl. I-IV na bazie metody integracji sensorycznej cykl 15 spotkań po 50 minut prowadzą dwie terapeutki 750zł
Trening Funkcji Poznawczych – grupa max. 4 osoby 100 zł / 4 spotkania
Dogoterapia (do 4 dzieci) 45min 40zł/osobę
Refleksoterapia dzieci lub dorosłych 60min 70zł
Close Menu