Diagnoza w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD)

Diagnoza w kierunku występowania zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) obejmuje:

  • szczegółowy wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji,
  • badanie audiometrii tonalnej, czyli ocenę czułości słuchu dziecka (sprawdzenie, czy dziecko nie ma niedosłuchu),
  • ocenę wyższych funkcji słuchowych baterią specjalistycznych testów (baterią znormalizowanych testów ATS Neuroflow® lub Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS.
Close Menu