Terapia psychologiczna dla dzieci

Oferta skierowana jest do dzieci borykających się z różnego rodzaju trudnościami (poznawczymi, emocjonalnymi, społecznymi), które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie.
Proponujemy zajęcia terapeutyczne dla dzieci z obniżoną samooceną, po traumach,
z lękami, moczeniem mimowolnym. Praca z dzieckiem różni się, w zależności od zgłaszanych problemów, wieku i rzeczywistego poziomu funkcjonowania.
Zajęcia mają charakter indywidualnych spotkań z psychologiem. Podjęcie terapii poprzedza spotkanie
z rodzicami.

Close Menu