Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna – badania psychologiczne, psycholog, psychoterapia, pedagog, nauka czytania

Cennik

Diagnoza

Diagnoza psychologiczna – bez opisu 300 zł
Diagnoza psychologiczna z opisem 400 zł
Diagnoza pedagogiczna – bez opisu 250 zł
Diagnoza pedagogiczna z opisem 350 zł
Diagnoza gotowości szkolnej – bez opisu 300 zł
Diagnoza gotowości szkolnej z opisem 400 zł
Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna 600 zł
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna z opisem i zaleceniami 700 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej 300 zł
Diagnoza procesów integracji sensorycznej z opisem 400 zł
Diagnoza logopedyczna / neurologopedyczna / surdologopedyczna 250 zł
Diagnoza testem MOXO 250 zł
Terapia metodą IAS Johansen – diagnoza wstępna 300 zł
60 – 120 minut
Terapia metodą IAS Johansen – diagnoza międzyetapowa 200 zł
40 – 60 minut
Terapia Neuroflow – diagnoza w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego 300 zł
60 – 120 minut