Cennik

Terapia indywidualna

Terapia psychologiczna dla dzieci / młodzież i dorośli 110 zł dzieci / 130 zł młodzież i dorośli(od 15 r.ż)
50 min
Psychoterapia 120 zł - 150 zł
50 min
Terapia par / małżonków / rodzinna 180 zł
60 min
Interwencja kryzysowa 180 zł
60 min
Terapia pedagogiczna 100 zł
50 min
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna / surdologopedyczna 100 zł / 70 zł
50 min / 30 min
Terapia integracji sensorycznej 100 zł / 70 zł
50 min / 30 min
Terapia ręki 100 zł / 70 zł
50 min / 30 min
Sensomotoryczna Terapia Widzenia STW® 90 zł
50 min
Dogoterapia indywidualna / grupowa (4 dzieci) 80 zł / 60zł od osoby (dotyczy grupy)
40 min / 45 min