Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna

Cennik

Terapia indywidualna

Terapia psychologiczna dla dzieci / młodzież i dorośli 120 zł dzieci / 140 zł młodzież i dorośli(od 15 r.ż)
50 min
Psychoterapia 130 zł - 150 zł
50 min
Terapia par / małżonków / rodzinna 180 zł
60 min
Interwencja kryzysowa 160 zł
60 min
Terapia pedagogiczna 110 zł
50 min
Terapia logopedyczna / neurologopedyczna / surdologopedyczna 110 zł / 80 zł
50 min / 30 min
Terapia integracji sensorycznej 110 zł / 80 zł
50 min / 30 min
Terapia ręki 110 zł / 80 zł
50 min / 30 min
Sensomotoryczna Terapia Widzenia STW® 110 zł / 80 zł
50 min / 30 min
Dogoterapia indywidualna / grupowa (4 dzieci) 100 zł / 70 zł od osoby (dotyczy grupy)
40 min / 45 min