Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna – badania psychologiczne, psycholog, psychoterapia, pedagog, nauka czytania

Szkolenia

Organizujemy szkolenia stacjonarne dla pedagogów, psychologów, terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą, zapraszamy specjalistów z całej Polski.

Aktualne szkolenia

plakat sensopraca

SENSOPRACA SIĘ OPŁACA – OD SŁOIKA DO STOLIKA

Adresaci kursu:  nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy specjalni, terapeuci pracujących z dziećmi w ramach zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, WWR, AAC.

Cel kursu:
1. Głównym celem kursu jest wzbogacanie wiedzy i umiejętności uczestników na temat polisensorycznego doświadczania świata;
2. W trakcie kursu uczestnicy poznają autorskie kreatywne pomysły: na rozwijanie motoryki, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, ciekawości poznawczej i koncentracji uwagi a także doskonalenie samodzielności i umiejętności współdziałania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
3. Uczestnicy wzbogacą również swój warsztat pracy o zabawy i inne formy aktywności umożliwiające polisensoryczne doświadczanie świata oraz twórcze działanie przez młodsze dzieci poprzez zastosowanie przedmiotów codziennego użytku;

Program kursu:
1. Zasady aktywnej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – organizacja bodźców sensorycznych i aktywności w grupie.
2. Zmysłowe zadania do dotykania, liczenia i pisania – przykłady ćwiczeń edukacyjno-terapeutycznych.
3. Masy i butelki sensoryczne jako forma stymulacji i aktywności wyciszającej.
4. „Sensoskrzynki” i „Skrzynki czynności” – prezentacja pomocy, twórcze działanie i omówienie ich zastosowań.
5. Balon. Ewaluacja szkolenia.

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik w trakcie kursu?:
1. Będzie potrafił wykorzystać przedmioty codziennego użytku do wspomagania rozwoju oraz terapii dzieci.
2. Będzie potrafił tak zorganizować zajęcia i przestrzeń terapeutyczną tak aby stała się ona bardziej funkcjonalna i dostosowana do możliwości dziecka.
3. Pozna sposoby tworzenia pomocy dydaktycznych i terapeutycznych bez znacznych nakładów finansowych oraz samodzielnie je przygotuje podczas kursu.
4. Będzie posiadał bazę gotowych pomocy do wykorzystania w czasie zabaw lub zajęć;

Termin szkolenia:  2 grudzień 2023 r. (sobota)
Czas trwania szkolenia:  10 h  dyd. (09:00-17:00)
Forma: Szkolenie stacjonarne, kurs doskonalący
Koszt szkolenia: 350 zł/os ( w cenie materiały oraz Zaświadczenia MEN)
Adres szkolenia: PROGRES Centrum Diagnozy, Edukacji i Terapii
Pszczyna ul. Łowiecka 19A

W cenie kursu:
1. Zaświadczenie ukończenia kursu MEN
2. Materiały w formie pdf wraz z aktywnymi linkami.
3. Własnoręcznie przygotowane w trakcie trwania kursu różnorodne pomoce, które uczestnik zabiera ze sobą i może je zastosować podczas zajęć integracyjnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych.
4. Przerwa kawowa.

Prowadzące:
Szkolenie poprowadzi

mgr  Elżbieta Figura-Milczanowska  – Kreatywny terapeuta, pedagog z zakresu edukacji wspomagania osób z ASD, terapeuta zajęciowy pracujący od prawie 17 lat z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzinami. Obecnie pracuje w Centrum Wspierania Rozwoju Sensus w Żorach gdzie zajmuje się realizacją zajęć WWR, prowadzi również zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, terapii ręki oraz indywidualne zajęcia rozwijające kompetencje emocji. Jej pasją jest praca z wykorzystywaniem śpiewania „uczestniczącego” i AAC oraz zastosowanie różnorodnych przedmiotów codziennego użytku w terapii dzieci.

szkolenie

16 i 17 marzec 2024 r.
Zapraszamy na dwudniowe szkolenie na temat: „TERAPIA RĘKI – Kinezjologia rozwojowa oraz formy pracy terapeutycznej z kończyną górną i ręką” 16 godzin dydaktycznych
prowadzone przez mgr Izabelę Gelletę
Rejestracja telefoniczna: 516 528 568.
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy już trwają, decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM SZKOLENIA

CZĘŚĆ I – 8 godzin dydaktycznych
1.Anatomia funkcjonalna kończyny górnej i ręki w zarysie.
2.Kinezjologia (analiza ruchów) kończyny górnej i ręki.
3.Wzorce ruchowe łopatki i kończyny górnej:
– kombinacje wzorców ruchowych kończyny górnej ze wzorcami ruchowymi tułowia i ćwiczenia dla tych wzorców przy ustabilizowanej miednicy
– wzorce ruchowe miednicy oraz kombinacje ruchowe wzorców łopatki i miednicy w aspekcie rozwoju kontroli posturalnego napięcia mięśniowego.
4.Rozwój kontroli motorycznej oraz ruchomości kończyny górnej i ręki, rozwój chwytu globalnego i precyzyjnego. Wzorce manipulacji. Wpływu posturalnego napięcia mięśniowego na funkcje ręki oraz małą motorykę.
5.Funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (ciągnięcie, pchanie, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie, rzuty, chwyty, manipulacja) – połączenie funkcji ze stabilizacją oraz przystosowaniem posturalnym, równowagą, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową w aspekcie terapeutycznym.
6.„Praca” ręki a funkcje oralne.

CZĘŚĆ II – 8 godzin dydaktycznych

7.Ocena motoryki małej u dzieci – kwestionariusz badania kończyny górnej i ręki.
8.Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie kończyny górnej i ręki:
– ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców
– aktywności życia codziennego – „terapia ręki” poprzez zabawę i codzienne aktywności
– ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego oraz funkcji grafomotorycznych.
9.Ręka spastyczna, ręka „wiotka”, zmieniony rozkład napięcia mięśniowego w obrębie ręki – podejścia terapeutyczne do usprawniania ręki w zależności od rodzaju zaburzeń napięcia mięśniowego.
10.Usprawnianie polisensoryczne ręki:
– stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki
– masaż
– stymulacja bodźcami termicznym
– taping.
11.Inne aspekty w „terapii ręki”:
– dobór pozycji ciała, prawidłowe siedzenie w pracy stolikowej
– prawidłowy i nieprawidłowy chwyt „pisarski” oraz jego funkcjonalne modyfikacje
– adaptacja pomocy terapeutycznych.
12.Budowanie planu terapii, zasady układania programu terapeutycznego.

Szkolenie prowadzi: mgr Izabela Gelleta – fizjoterapeuta, specjalista rehabilitacji ruchowej I stopnia, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, nauczyciel SI, pedagog, wykładowca akademicki, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą. Autorka i współautorka publikacji naukowych, programów szkoleniowych, artykułów w czasopismach zawodowych, prelegent na konferencjach naukowych. Prowadzi działania rozwojowe m.in. dla: APS w Warszawie, UAM w Poznaniu, PSTIS, ODITIS w Gdańsku, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków terapeutycznych, firm szkoleniowych na terenie całego kraju.

Cena: 800 zł/osobę. Prosimy o wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł w ciągu tygodnia od dnia zapisu – na konto numer: 40105016761000009772984002

Dotychczasowe szkolenia

Trening umiejętności społecznych

szkolenie_zostan_trenerem_umiejetnosci_spolecznych

ZOSTAŃ TRENEREM UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
Szkolenie dla nauczycieli i terapeutów.
Program szkolenia
I MODUŁ – WSPOMAGANIE KOMPETENCJI ROZWOJU SPOŁECZNEGO
– Wprowadzenie w założenia TUS (istota, cele)
– Charakterystyka grupy (kryteria doboru grupy, procesy grupowe)
– Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych
– Diagnoza dzieci kwalifikujących się na TUS
II MODUŁ – BUDOWANIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY I WZMACNIANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI
– Terapeuta jego rola i predyspozycje
– Rola środowiska rodzinnego
– Zasady współpracy terapeuty z rodzicami
– Zasady kontraktowania się terapeuty z rodzicem
III MODUŁ – PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
– Umiejętności prospołeczne wg A. Goldsteina
– Omówienie modelu kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina
– Zasady dotyczące planowania zajęć TUS/ramowy program
IV MODUŁ – PRACA WARSZTATOWA
– Przygotowanie treningów umiejętności społecznych – obszary pracy
– Planowanie scenariuszy zajęć – dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników
– Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami
– Prezentacja pomocy terapeutycznych i polecanej literatury do zajęć Trening Umiejętności Społecznych
Koszt 750 zł
Miejsce szkolenia: PROGRES Pszczyna 43-200 ,ul. Łowiecka 19A
Zapisy : 516-528568

tza

Zapraszamy na szkolenie 🔹 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 𝗭𝗔𝗦𝗧𝗘̨𝗣𝗢𝗪𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗔𝗚𝗥𝗘𝗦𝗝𝗜 𝗧𝗭𝗔-𝗔𝗥𝗧 16h 🔹Doskonałe narzędzie do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, które kształtuje kompetencje społeczne, emocjonalne i rozwój systemu wartości.

Do kogo skierowane jest szkolenie?
✅ Nauczycieli,
✅ Terapeutów,
✅ Psychologów,
✅ Pedagogów,

Jeśli Twoi podopieczni:
❌ mają trudności ze społecznymi zachowaniami, regulacją emocji czy nieadekwatną interpretacją zdarzeń społecznych,
❌ radzą sobie dobrze, ale chcieliby rozwijać swoje kompetencje społeczne i emocjonalne,

👍Gdzie wykorzystasz nabyte umiejętności:
🔹na godzinach wychowawczych,
🔹w gabinecie psychologa/pedagoga/terapeuty,
🔹podczas zajęć świetlicowych,
🔹na dodatkowych zajęciach podczas realizacji programu profilaktycznego,

📢 TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI TZA-ART składa się z:
🔸TRENINGU KONTROLI ZŁOŚCI-uczy regulacji emocji,
🔸TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH- uczy krok po kroku rozumienia i zastosowania adekwatnych do sytuacji społecznych zachowań,
🔸TRENINGU WNIOSKOWANIA MORALNEGO- uczy rozumienia perspektywy innych i podejmowania dojrzałych decyzji,

Czas i miejsce szkolenia:
🏠 Pszczyna, ul. Łowiecka 19 A,
⏰13-14 styczeń 2023 16h – I CZĘŚĆ,
💵800zł – 16h godzin dydaktycznych,
☎️ 516 528 568,
👩Szkolenie poprowadzi Agnieszka Kowalczyk – Master Trener TZA- ART, Psycholog, psychoterapeutka,

Uczestnicy otrzymują:

⏬Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia TZA i uprawnienia do prowadzenia zajęć/warsztatów,
⏬Materiały szkoleniowe,
*część II dająca uprawnienia Trenera obejmuje 20 godzin dydaktycznych, koszt 800 zł./os, po dwóch częściach szkolenia w sumie 36 h otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla trenerów TZA – ART, w czasie II części szkolenia otrzymują również wzory dokumentacji do realizacji pracy własnej. W trakcie realizacji pracy własnej mogą korzystać z superwizji częściowych wliczonych w koszt szkolenia.
TERMIN DO USTALENIA PO ZAKOŃCZENIU I CZĘŚCI PRZEZ OSOBY CHĘTNE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU Trenera TZA
Po zrealizowaniu pracy własnej (36h : 18 h jako I trener i 18 h jako II trener, udokumentowaniu pracy własnej) i odbyciu superwizji końcowej otrzymują certyfikat trenera.
*Superwizja końcowa oraz sprawdzenie dokumentacji trenerskiej jest dodatkowo płatne, zazwyczaj uczestnicy potrzebują około roku na realizacje pracy własnej i wtedy tez te koszty ponoszą.

Terapia ręki - formy pracy terapeutycznej

reka

Program szkolenia:

CZĘŚĆ I – 8 godzin dydaktycznych

1.Anatomia funkcjonalna kończyny górnej i ręki w zarysie.
2.Kinezjologia (analiza ruchów) kończyny górnej i ręki.
3.Wzorce ruchowe łopatki i kończyny górnej:
– kombinacje wzorców ruchowych kończyny górnej ze wzorcami ruchowymi tułowia i ćwiczenia dla tych wzorców przy ustabilizowanej miednicy
– wzorce ruchowe miednicy oraz kombinacje ruchowe wzorców łopatki i miednicy w aspekcie rozwoju kontroli posturalnego napięcia mięśniowego.
4.Rozwój kontroli motorycznej oraz ruchomości kończyny górnej i ręki, rozwój chwytu globalnego i precyzyjnego. Wzorce manipulacji. Wpływu posturalnego napięcia mięśniowego na funkcje ręki oraz małą motorykę.
5.Funkcje kończyny górnej i ręki w aktywnościach motorycznych (ciągnięcie, pchanie, podpór, zwis, podnoszenie, noszenie, rzuty, chwyty, manipulacja) – połączenie funkcji ze stabilizacją oraz przystosowaniem posturalnym, równowagą, koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową w aspekcie terapeutycznym.
6.„Praca” ręki a funkcje oralne.

CZĘŚĆ II – 8 godzin dydaktycznych

7.Ocena motoryki małej u dzieci – kwestionariusz badania kończyny górnej i ręki.
8.Propozycje ćwiczeń terapeutycznych w zakresie kończyny górnej i ręki:
– ćwiczenia obręczy barkowej, ramienia, stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka, dłoni i palców
– aktywności życia codziennego – „terapia ręki” poprzez zabawę i codzienne aktywności
– ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych, funkcji dnia codziennego oraz funkcji grafomotorycznych.
9.Ręka spastyczna, ręka „wiotka”, zmieniony rozkład napięcia mięśniowego w obrębie ręki – podejścia terapeutyczne do usprawniania ręki w zależności od rodzaju zaburzeń napięcia mięśniowego.
10.Usprawnianie polisensoryczne ręki:
– stymulacja czuciowo-dotykowa kończyny górnej i ręki
– masaż
– stymulacja bodźcami termicznym
– taping.
11.Inne aspekty w „terapii ręki”:
– dobór pozycji ciała, prawidłowe siedzenie w pracy stolikowej
– prawidłowy i nieprawidłowy chwyt „pisarski” oraz jego funkcjonalne modyfikacje
– adaptacja pomocy terapeutycznych.
12.Budowanie planu terapii, zasady układania programu terapeutycznego.

Zachowania prowokacyjne uczniów-jak sobie z nimi radzić

zachowania

Czas trwania szkolenia: 8 godziny. ( 9-17.00 )
Odbiorca: nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psychologowie, wychowawcy świetlic

Celem warsztatu jest:

• rozpoznanie prowokacji w komunikowaniu się z uczniem;
• zapoznanie z schematem analizy funkcjonalnej trudnych zachowań
• omówienie strategii prewencyjnych i strategii opartych na konsekwencjach w odpowiedzi na zachowania agresywne uczniów
• wzmocnienie umiejętności komunikacji z uczniem opartej na porozumieniu; niwelowanie barier komunikacyjnych

ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE:
1. Prowokacja – kiedy się zaczyna?
2. Kiedy rodzi się agresja – psychologiczne uwarunkowania agresji u dzieci i nastolatków.
3. Konflikt w szkole- nauczyciel w ogniu krytyki – przyczyny konfliktów w szkole.
4. Jak reagować na trudne zachowania uczniów?-schemat analizy funkcjonalnej
5. Wiem co robić – kontrola emocji przez nauczyciela.
6. Metody redukowania niewłaściwych zachowań uczniów
Cena: 350 złotych. Prosimy o wpłacenie zadatku w wysokości 100 zł w ciągu tygodnia od dnia zapisu na konto: 35 1050 1315 1000 0092 6129 9367.

Rewalidacja osób niepełnosprawnych na bazie metod: Marianne Knill i Christopher Knill - Program Aktywności

rewalidacja

Program szkolenia:

1. Programy aktywności: Świadomość ciała, Kontakt i Komunikacja
– informacje o autorach programu, – interakcja komunikacyjna, – rola dotyku, -przeznaczenie poszczególnych programów, – dostosowanie programów do specjalnych potrzeb dzieci (dzieci niepełnosprawne fizycznie, dzieci z uszkodzonym wzrokiem i słuchem, dzieci z zaburzeniami komunikacji), – opis i wprowadzenie poszczególnych programów.
2. Program: Dotyk i komunikacja
celowość prowadzenia zajęć z sesji kontaktu, interakcje i rozwój małego dziecka, – kontakt fizyczny i fundamenty emocjonalne oraz samoocena, – potrzeby osób z dużymi trudnościami w komunikacji, – ramy interakcji, – ramy interakcji, – fizyczny kontakt, masaż terapeutyczny, wspierająca rola muzyki, – planowanie i przygotowanie sesji kontaktu (określanie potrzeb partnera, podział odpowiedzialności za sesję kontaktu, wrażliwość na sygnały partnera i nasze reakcje), – struktura sesji kontaktu, – obserwacja, ocena, ewaluacja.

Neurorozwojowa ocena oraz terapia dziecka w zakresie odruchów
– mity i fakty!

geleta

Program szkolenia:

1. Systematyka neurologiczna odruchów w powiązaniu z procesami dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.):
– automatyzmy ruchowe
– odruchy postawy
– reakcje prostowania
– reakcje równowagi
– percepcja czucia, odruchy głębokie, brzuszne, piramidowe, oponowe.
2. Procesy integracji odruchów w o.u.n.
3. Charakterystyka odruchów:
– objawy kliniczne w przypadku uszkodzenia o.u.n. oraz niepełnej integracji odruchów
– wpływ odruchów na funkcjonowanie ruchowe i zmysłowe dziecka
– związek odruchów z napięciem mięśniowym i funkcjonowaniem proprioceptywno-przedsionkowym – pojęcie „triady neurorozwojowej”
– pojęcie opóźnienia neurorozwojowego.
4. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.
5. Ćwiczenia integrujące odruchy w praktyce – zasady, sposoby i metodyka oddziaływań terapeutycznych.

Cyfrowy detoks dzieci

DETOKS

Program szkolenia:

1. KIEDY BRAKUJE KONTROLI
• Patotreści, patoinfluencerzy
• Dobre dymy – przemoc słowna w sieci
• Fame MMA
• Cyberporno – sexting, nudesy, grooming, sponsoring sieciowy
• Cyberprzemoc
• Fake news

2. SOCIAL MEDIA
• YouTube – przemoc, pornografia, substancje psychoaktywne
• Facebook – oblicza i dylematy
• Instagrama – cukierkowa rzeczywistość
• TikTok – czego rodzicie powinni się bać?
• Omegle – sieciowe znajomości +18
• Sam wśród przyjaciół – depresja i samotność
• Regulaminy, a „kradzież” prywatności
• Realizacja potrzeb za pomocą serwisów społecznościowych
• Dziecko, rodzic znaczenie mediów społecznościowych w życiu codziennym

3. GRY TWORZONE, ŻEBY UZALEŻNIĆ
• Najpopularniejsze gry wśród dzieci i młodzieży
• Cechy gier komputerowych
• Hazard w grach i mikropłatności
• Gracze i ich motywacje do grania
• Dlaczego długie granie nie służy dzieciom?
• Czynniki ryzyka nałogu grania

4. INTERNETOWE BHP
• Kiedy dziecko jest gotowe na telefon?
• Poznaj proporcje – kiedy, ile, z kim, co, gdzie, o której?
• Ochrony rodzicielskie
• Filtry antyspamowe
• Aplikacje zliczające czas na sprzęcie
• Gdzie szukać rzetelnej wiedzy i argumentów, żeby w przystępny sposób
rozmawiać z dzieckiem o zagrożeniach w Internecie
• Jak i kiedy rozpocząć rozmowę z dzieckiem o zagrożeniach w sieci
• Gdzie szukać pomocy? 

Trening umiejętności społecznych

TUS

Program szkolenia

I MODUŁ – WSPOMAGANIE KOMPETENCJI ROZWOJU SPOŁECZNEGO
– Wprowadzenie w założenia TUS (istota, cele)
– Charakterystyka grupy (kryteria doboru grupy, procesy grupowe)
– Podstawowe informacje o deficytach w zakresie kontaktów i umiejętności społecznych
– Diagnoza dzieci kwalifikujących się na TUS

II MODUŁ – BUDOWANIE EFEKTYWNEJ WSPÓŁPRACY I WZMACNIANIE PROCESÓW KOMUNIKACJI
– Terapeuta jego rola i predyspozycje
– Rola środowiska rodzinnego
– Zasady współpracy terapeuty z rodzicami
– Zasady kontraktowania się terapeuty z rodzicem

III MODUŁ – PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE
– Umiejętności prospołeczne wg A. Goldsteina
– Omówienie modelu kształtowania umiejętności wg A. Goldsteina
– Zasady dotyczące planowania zajęć TUS/ramowy program

IV MODUŁ – PRACA WARSZTATOWA
– Przygotowanie treningów umiejętności społecznych – obszary pracy
– Planowanie scenariuszy zajęć – dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników
– Formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami
– Prezentacja pomocy terapeutycznych i polecanej literatury do zajęćTrening Umiejętności Społecznych-