Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna – badania psychologiczne, psycholog, psychoterapia, pedagog, nauka czytania

RODO

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych dla Klientów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Progres Centrum Diagnozy, Edukacji I Terapii S.C. Dorota Popielarz, Aleksandra Miklewska.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych –ul. Łowiecka 19A, 43-200 Pszczyna, telefon 516 528 568.
3. Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług (diagnoza, edukacja, terapia) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail, data urodzenia lub ewentualnie na potrzeby klienta (wystawienie rachunku lub zaświadczenia o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania czy numer pesel; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy oraz po jego zakończeniu aż do przedawnienia roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uczestniczące w realizacji przygotowania oferty.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.