Flat Preloader Icon

Progres Pszczyna – badania psychologiczne, psycholog, psychoterapia, pedagog, nauka czytania

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Od 1 września 2021 roku w naszym Centrum powstała Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , dzięki której możemy świadczyć nieodpłatna pomoc dzieciom , które nie rozpoczęły jeszcze nauki w klasie 1 i posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w miejscu zamieszkania. W naszej placówce nie obowiązuje rejonizacja, przyjmujemy dzieci z różnych miejsc zamieszkania.

Na podstawie zaleceń zawartych w opinii przyznajemy odpowiednią ilość godzin do pracy z dzieckiem przez wybranych specjalistów.

Zajęcia prowadzone są przez : Psychologa, Pedagoga, Oligofrenopedagoga, Surdopedagoga, Pedagoga specjalnego, Logopedę, Terapeutę zajęciowego, Terapeutę Reki, Terapeuta Integracji sensomotorycznej, Terapeutę Integracji międzypółkulowej, Terapeutę umiejętności społecznych, Terapeutę Słuchu, Fizjoterapeutę. Posiadamy odpowiednio wyposażone gabinety, wkładamy wiele wysiłku i pracy, aby wspomóc odpowiedni rozwój dzieci przed pójściem do szkoły.

Zapisy oraz wszelkie informacje otrzymają państwo pod numerem rejestracji 516-528-568.