DOROTA POPIELARZ

Współzałożycielka Centrum Diagnozy Edukacji i Terapii PROGRES.
Z wykształcenia jestem pedagogiem resocjalizacji. Swoje studia magisterskie rozszerzyłam  podyplomowymi z zakresu surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Ukończyłam wiele kursów, szkoleń i warsztatów doskonalących moją pracę z drugim człowiekiem. Uzyskałam tytuł certyfikowanego providera metody Johansen, Neuroflow oraz Integracji międzypółkulowej. Moje doświadczenie zawodowe zawsze było związane z pracą z drugim człowiekiem. Na przełomie tych lat pracowałam na świetlicy profilaktycznej, szkole podstawowej, przedszkolu, gimnazjum, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka. Pełniłam również dodatkowo funkcje kuratora społecznego dla osób dorosłych. Uwielbiam swoją pracę, diagnostyka i fachowa pomoc innym sprawia mi wiele satysfakcji. W szczególności zajmuję się dziećmi z wadą słuchu, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, deficytami percepcji słuchowej, uwagi i koncentracji, ale również pomocą dla dzieci z innymi trudnościami w nauce. Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch wspaniałych córek. Czas wolny  pragnę spędzać z moją rodziną, najlepiej podróżując.

ALEKSANDRA MIKLEWSKA

Współzałożycielka Centrum Diagnozy Edukacji i Terapii PROGRES.
Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą II stopnia Integracji Sensomotorycznej, terapeutą ręki, terapeutą integracji międzypółkulowej, terapeutą Sensomotorycznej Terapii Widzenia oraz providerem Neuroflow. Ukończyłam kursy kwalifikacyjne z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem, jak również 2,5 letnie Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. W 2001 roku otrzymałam tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od wielu lat pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z różnymi problemami i niepełnosprawnościami. Współprowadzę także grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym, konsultacje rodzinne, grupy wsparcia dla rodziców. Moją pasją zawodową jest terapia integracji sensorycznej jako baza i punkt wyjścia do dalszej pracy z dzieckiem.

W takcie swojej kariery zawodowej pracowałam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, szkole specjalnej, dziennym ośrodku rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczym, a także we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, mamą trzech córek,  lubię zwierzęta (i mam ich małe stadko), wycieczki górskie, książki i kino.

lek. med. EWA MORKISZ

Laryngolog, audiolog

KATARZYNA GARWOLIŃSKA

Psycholog, terapeuta uzależnień

ŁUKASZ GARWOLIŃSKI

Psycholog

ALEKSANDRA HEROK-DUC

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia. Na studiach w szczególności zgłębiłam dział psychologii rehabilitacji, jednocześnie specjalizując się w psychologii klinicznej. Już na studiach pracowałam z osobami z dysfunkcją wzroku i słuchu. W roku 2008 podjęłam pracę z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcjami sprzężonymi, a także z dziećmi w okresie niemowlęcym i przedszkolnym z wadami rozwojowymi. Szybko zrozumiałam, że wiedza i doświadczenie zdobyte na studiach są niewystarczające, aby w kompleksowy sposób świadczyć usługi i trafiać do potrzeb klienta/pacjenta. Dlatego podjęłam studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”, uczestniczyłam w wielu szkoleniach doskonalących i konferencjach branżowych. Dokładam wszelkich starań, aby wciąż podwyższać swoje kompetencje.

Od roku 2012 jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 409/II0). Wybrałam metodę integracji sensorycznej jako narzędzie do diagnozy i terapii, aby w poszerzony sposób spojrzeć na rozpoznanie problemów i rozwiązywanie ich u dzieci.

W ostatnich latach swoje doświadczenie zawodowe rozwinęłam pracując dla przedszkoli, szkół i stowarzyszeń.

Prywatnie jestem mamą czteroletniego Filipa. Nasza rodzina kocha podróże te małe i duże.

STANISŁAWA JANIK

Pedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta zajęciowy. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej, Bilateralnej, terapii integracji międzypółkulowej oraz terapii ręki. Ukończyłam szereg szkoleeń z zakresu diagnozowania. Pracując przez wiele lat z dziećmi i młodzieżą wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe doświadczenia i umiejętności. Podczas zajęć wykorzystuję elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, muzykoterapii i arteterapii w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci.

IZABELA JANKOWSKA

 Z wykształcenia – neurologopeda, surdologopeda    oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Zakres usług terapeutycznych:

 • Terapia neurologopedyczna- poradnictwo, diagnostyka, terapia małych dzieci
 • Terapia surdologopedyczna- poradnictw, diagnostyka, terapia w oparciu o metodę werbo-tonalną,
 • Terapia wybiórczości pokarmowej- stymulacja sensorycznaaparatu artykulacyjnego, karmienie terapeutyczne
 • Terapia niedokształcenia mowy o typie afazji- diagnoza i terapia
 • Terapia wad wymowy- diagnoza KOLD,KOJD, KOSF , terapia logopedyczna( w nawiązaniu do metody Krakowskiej )
 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kitel- terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami w zakresie zaburzeń miofunkcjonalnych m.in. niedomykalność ust, ślinienie, seplenienie międzyzębowe, problemy z pionizacją języka, wady zgryzu
 • ETT-HNO Elastic Terapeutic Taping- kinesiotepig w logopedii metoda wspomagajaca funkcjonowanie mięśni. Polega na sensorycznym oddziaływaniu na układ mięśniowo-powięziowy w obszarze: dysfunkcji skroniowo żuchwowych, problemach z domykaniem ust, wsparciu w wadach wymowy, stabilizacja żuchwy, bruksizm
 • Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg metody Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI
 • Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych wg dr Anny Regner
 • Terapia integracji międzypółkulowej prowadzonej w oparciu o program Dziecko w Równowadze, przeznaczonych do usprawniania integracji układu słuchowego, motorycznego i układu równowagi

MONIKA KOŁOSOWSKA - Trener Dietetyki

Dietetyk – specjalizacja Psychodietetyka, Dietocoaching, Trener Pilates, Instruktor Aqua Fitness, Instruktor bodyART oraz innych form ruchu.
Misja: jedz, trenuj i ciesz się życiem.

Jako Dietetyka ze specjalizacją Psychodietetyka wyróżnia mnie całościowe pojmowanie pacjenta i jego problemu, uwzględniające wszelkie płaszczyzny jego funkcjonowania: intra psychiczną, interpersonalną, sytuację osobistą, zawodową, osobowość pacjenta i jego unikalną historię. Stan zdrowia pacjenta oraz jego relacja z jedzeniem stanowi efekt interakcji wszystkich wyżej wymienionych elementów, dlatego koncentracja tylko na jednym z nich, bądź zredukowanie problemu do objawu, uniemożliwia proces uzdrawiania, lub czyni go powierzchniowym i krótkotrwałym.

Uczę swoich pacjentów, jak sami powinni dobierać produkty oraz w jaki sposób przygotowywać potrawy, by pielęgnować zdrowie własne, a także najbliższych. Jednocześnie pomagam pacjentom zbudować w ich oczach pozytywny obraz samego siebie.
Realizacja powyższych celów wymaga holistycznego pojmowania człowieka, jego zdrowia i objawów – to mój cel.
Pomoc w zrozumieniu psychologicznych przyczyn i uwarunkowań szkodliwych nawyków oraz dotychczasowych porażek w zakresie zmiany stylu życia, sprawia, że wprowadzone zmiany są znacznie trwalsze i bardziej efektywne, ponieważ opierają się na głębokim zrozumieniu własnego funkcjonowania, własnych ograniczeń oraz zasobów.

Niezbędne jest pozytywne myślenie, podchodzić do wszystkiego z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Trener Dietetyk8i jest to połączenie i zastosowanie w praktyce wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia, odżywiania, aktywności fizycznej i mechanizmów psychologicznych rządzących ludzkim zachowaniem.

JOANNA KUDŁA

Z wykształcenia terapeuta zajęciowy. Obecnie zawodowo pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej w przedszkolu i w szkole. Ponadto posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii  ręki, oraz integracji międzypółkulowej. Od wielu lat pracuje z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju ze względu na różnorodne  trudności w codziennym funkcjonowaniu. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Prywatnie jest żoną oraz mamą trzech synów. Uważa, że to właśnie wtedy, patrząc z perspektywy rodzica zdobyła największe bogactwo doświadczeń. Jest osobą ciepłą, otwartą i kreatywną. Podczas zajęć stara się zamienić ćwiczenia w dobrą zabawę, tak aby zaangażować nie tylko ciało i umysł dziecka, ale również jego serce. 

GRAŻYNA ŁEBECKA

Z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem specjalnym (specjalność  resocjalizacja) oraz nauczycielem języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej. Posiadam uprawnienia do prowadzenia terapii EEG Biofeedback. Instrumental Enrichment, terapii ręki, arterapii, terapii umiejętności społecznych (TUS), diagnozy ADHD komputerowym testem MOXO, diagnozy dyskalkulii komputerowym testem Prokalkulia 6-9, neurodiagnozy i innych. Uzyskałam tytuł certyfikowanego providera metody Neuroflow.

Od wielu lat pracuję z dziećmi w wieku szkolnym z różnymi problemami i niepełnosprawnościami. Współprowadzę grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym, szkołę dla rodziców oraz mediacje rodzinne. Prowadzę pedagogizacje dla rodziców w szkołach, terapię dzieci z mutyzmem, terapię Enrichment, terapię indywidualną i grupową dysleksji i dysklakulii, arteterapię.

W trakcie swojej kariery zawodowej pracowałam w szkołach podstawowych jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego. Prowadziłam terapię pedagogiczną i grupy socjoterapeutyczne. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zajmuję się m. in. diagnozą psychologiczną i pedagogiczną w wieku szkolnym.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch córek i syna. Końcem grudnia 2018 roku zostałam babcią. To nowa dla mnie rola, która czuję, że stanie się moją radością i życiową pasją. Mam dwa psy: goldena retrivera i owczarka niemieckiego długowłosego. Od kiedy pamiętam w moim domu zawsze były psy :).

Moją pasją są podróże i książki oraz zdobywanie nowych umiejętności.

JOANNA NOWAK

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Swoje kwalifikacje uzupełniłam o studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne w zakresie: nauk i mediacji sądowej, oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapii pedagogicznej, tyfopedagogiki oraz wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Dodatkowo uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty zajęciowego, terapeuty ręki oraz terapeuty integracji bilateralnej. Moim celem zawodowym jest praca terapeutyczna z małymi dziećmi, dziećmi w okresie przedszkonym oraz młodszymi dziećmi w wieku szkolnym. Prowadzę:
 • Terapię indywidualną i/lub grupową dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju (w zakresie posiadanych kwalifikacji).
 • Diagnozę funkcjonalną dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r.ż. Ocenę prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka (KORP).
 • Diagnozę niepełnosprawności w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku 1. miesiąca do końca 15. roku życia (KOZE).
 • Ocenę sprawności grafomotorycznych.
 • Terapią Ręki wg programu PTR.
 • Terapią Integracji Bilateralnej wg Sheila Dobie.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci we wczesnej edukacji.
 • Zajęia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno0-wyrównawcze dla dzieci z trudonściami w nauce.
 • Mediacje rodzinne pozasądowe.

KATARZYNA PIASZCZYK

Jestem magistrem fizjoterapii, ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Łodzi .Od 1998r pracuję jako fizjoterapeutka w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej oraz Integracji Bilateralnej. Ponadto ukończyłam następujące kursy: „Stymulacja sensomotoryczna a przetwarzanie słuchowe i rozwój mowy „PNF kurs podstawowy oraz PNF w pediatrii Metoda asymetrycznej trójpłaszczyznowej mobilizacji tułowia w leczeniu zachowawczym bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego) Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnym zaburzeniami neurologicznymi Autyzm, Zespół Aspergera, alalie, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu- postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne Kinesiology Taping oraz Taping Rehabilitacyjny Wady osi kończyn dolnych, stawy biodrowe kolanowe, skokowe. Fizjologia,patologia, terapia Reedukacja chodu w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego.
W ośrodku chciałabym pracować z dziećmi które maja trudności z przetwarzaniem procesów sensorycznych oraz z dziećmi z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi.

ALEKSANDRA PRZYBYŁA

Jestem dyplomowanym psychoonkologiem. Kwalifikacje zawodowe otrzymałam kończąc studia na kierunku psychoonkologia w krakowskiej Akademii Ignatianum. Ukończyłam również studia magisterskie na wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, kurs Io Racjonalnej Terapii Zachowania oraz sesje szkoleniowo-terapeutyczne psychoonkologiczenego programu terapii Simontona, które są integralnym elementem otrzymania certyfikatu Terapeuty Simontonowskiego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Nieustannie podnoszę swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe w kursach, konferencjach naukowych poświęconych onkologii, psychoonkologii, opiece paliatywnej oraz chorobom przewlekłym. Prowadzę również liczne szkolenia oraz warsztaty dla kadry medycznej, opiekunów oraz wolontariuszy. Jestem wykładowcą modułu psychoonkologicznego specjalizacji w opiece paliatywnej dla pielęgniarek organizowanej przez Centrum Kształcenia Podyplomoego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Współpracuję również z Fundacją Rak’n’Roll przy realizacji programu „iPoRaku”, który jest skierowany do osób, które zakończyły leczenie onkologiczne i są zdrowe.

Moje zainteresowania to szeroko pojęta psychologia zdrowia  i psychologia jakości życia, psychologia pozytywna oraz mindfulness.

Moje motto życiowe: „Wszystko jest tak jak powinno być”.

Prywatnie jestem żoną, matką 2 synów i córki, babcią cudownego 6 letniego Franka oraz właścicielką trzech czarnych kocurów.

MONIKA SZCZYGIEŁ

Z wykształcenia jestem bibliotekarzem i oligofrenopedagogiem. Od 2003 roku pracuję z osobami z niepełnosprawnością umysłową. Dzięki uzyskaniu kwalifikacji z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, zajmuję się również dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W 2015 roku zdobyłam uprawnienia do prowadzenia zajęć z udziałem psa, czyli dogoterapii (kynoterapii, canisterapii).
Wolny czas staram się spędzać aktywnie – spaceruję z psem, chodzę na basen, ćwiczę jogę. Czasem lubię „poleniuchować” z dobrą książką.

ŻANETA SZOSTAK

Jestem psychologiem, seksuologiem klinicznym oraz terapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie certyfikacji).
W ramach terapii seksuologicznej zajmuję się diagnozą i terapią dysfunkcji seksualnych oraz pomocą osobą identyfikującym się z grupą LGBT.
Terapię poznawczo-behawioralną wybrałam ze względu na jej szerokie zastosowanie w zaburzeniach psychicznych i seksualnych, udowodnioną naukowo skuteczność oraz przy dobrej współpracy pacjenta z terapeutą – krótkoterminowość. Skupiona na teraźniejszości, rozwiązywaniu problemów  oraz psychoedukacji daje pacjentowi narzędzia do radzenia sobie po zakończeniu terapii i zapobiega nawrotom.

KATARZYNA WOLNAREK

Jestem pedagogiem z kilkuletnim doświadczeniem. Moim celem zawodowym jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, m.in. poprzez prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej, terapii EEG Biofeedback (certyfikowany terapeuta II stopnia), Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą IAS Johansen, terapii Aktywnego Treningu Słuchowego metodą ATS Neuroflow oraz wykorzystywanie innych innowacyjnych metod i technik terapeutycznych, prowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnie z klientem, w tym z osobami niepełnosprawnymi oraz grupowych warsztatów metodami aktywnymi.
Jestem osobą bardzo aktywną i kreatywną. Staram się ciągle rozwijać i udoskonalać swój warsztat pracy.
Najważniejszy dla mnie jest uśmiech drugiej osoby.
Prywatnie lubię podróże, te bliskie i te daleki. Kocham muzykę i teatr. Moim mottem życiowym jest myśl A. Kumor’a: „Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać„.

GRAŻYNA ZATORSKA

Z wykształcenia jestem psychologiem, terapeutą SI, terapeutą rodzinnym i arteterapeutą. Mam trzydziestoletni staż pracy. Obecnie pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzę zajęcia terapeutyczne dla dzieci z obniżoną samooceną, po traumach, z lękami, moczeniem mimowolnym, konsultacje rodzinne i terapię SI. Moją pasją są podróże, narty i kino.

JUSTYNA ZAWIERUCHA

Jestem nauczycielem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krzyżowicach, jako pedagog szkolny oraz nauczyciel plastyki i przyrody.  Tytuł magistra otrzymałam w 1997 roku na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Pedagogiki i Psychologii w Katowicach, specjalizacja resocjalizacja.

Od sześciu lat zajmuję się refleksologią. Posiadam tytuł dyplomowanego refleksologa stóp, dłoni, twarzy i głowy. Refleksologii uczyłam się w Polskim Instytucie Refleksologii, założonym przez Wandę Budzanowską – Bratko. Instytut kształci refleksologów metodą Ingham, polegająca na usprawnianiu organizmu poprzez pobudzanie punktów na ciele, odpowiadającym poszczególnym organom i narządom. Zabiegi refleksologii pomagają ludziom odnaleźć balans w organizmie, usprawnić ogólną pracę ciała oraz pobudzić do życia niedomagające narządy.

Close Menu