DOROTA POPIELARZ

Współzałożycielka Centrum Diagnozy Edukacji i Terapii PROGRES.
Z wykształcenia jestem pedagogiem , terapeutą ręki, terapeutą integracji międzypółkulowej, diagnostą i terapeutą wyższych funkcji słuchowych metodami Johansen oraz z Neuroflow. Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki , 3 letnie studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz wiele kursów, szkoleń i warsztatów doskonalących moją pracę z drugim człowiekiem. Wciąż poszerzam swoje kwalifikacje.

Moje doświadczenie zawodowe zawsze było związane z pracą z drugim człowiekiem. Na przełomie tych lat pracowałam na świetlicy profilaktycznej, szkole podstawowej, przedszkolu, gimnazjum, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Ośrodku Wspierania Rozwoju Dziecka. Pełniłam również dodatkowo funkcje kuratora społecznego dla osób dorosłych.

Od wielu lat pracuję z dziećmi i młodzieżą z różnymi trudnościami i niepełnosprawnościami , w szczególności zajmuję się osobami z wadą słuchu, Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego, deficytami percepcji słuchowej, uwagi i koncentracji, ale również z innymi trudnościami w nauce, współprowadzę grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym tzw. Treningi Umiejętności Społecznych.

Uwielbiam swoją pracę, diagnostyka i fachowa pomoc innym sprawia mi wiele satysfakcji.

Na co dzień jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch wspaniałych córek.

ALEKSANDRA MIKLEWSKA

Współzałożycielka Centrum Diagnozy Edukacji i Terapii PROGRES.
Z wykształcenia jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, terapeutą II stopnia Integracji Sensomotorycznej, terapeutą ręki, terapeutą integracji międzypółkulowej, terapeutą Sensomotorycznej Terapii Widzenia oraz providerem Neuroflow. Ukończyłam kursy kwalifikacyjne z zakresu Oligofrenopedagogiki oraz Edukacji i wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem, jak również 2,5 letnie Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. W 2001 roku otrzymałam tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Od wielu lat pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, z różnymi problemami i niepełnosprawnościami. Współprowadzę także grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu społeczno – emocjonalnym, konsultacje rodzinne, grupy wsparcia dla rodziców. Moją pasją zawodową jest terapia integracji sensorycznej jako baza i punkt wyjścia do dalszej pracy z dzieckiem.

W takcie swojej kariery zawodowej pracowałam w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, szkole specjalnej, dziennym ośrodku rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczym, a także we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną, mamą trzech córek,  lubię zwierzęta (i mam ich małe stadko), wycieczki górskie, książki i kino.

URSZULA BRACHACZEK-STEKLA

Jestem absolwentką wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Matematyka. Przez 18 lat pracowałam jako nauczycielka matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Pszczynie. Od 2017r., w związku z wprowadzoną reformą oświaty, pracuję w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Studzienicach. Chcąc pomagać również uczniom z różnymi dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, swoje kwalifikacje poszerzyłam o studia podyplomowe na kierunkach Oligofrenopedagogika oraz Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Bardzo zależy mi na tym, aby moi uczniowie z przyjemnością uczyli się matematyki, dlatego na bieżąco podnoszę swoje umiejętności dydaktyczne uczestnicząc w licznych konferencjach, warsztatach i szkoleniach z zakresu metodyki nauczania matematyki oraz nowoczesnych technologii do zastosowania na zajęciach matematycznych.

ŁUKASZ GARWOLIŃSKI

Uzyskałem dyplom magistra psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Na ostatnim roku studiów otrzymałem Stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla najlepszych studentów w Polsce.

Posiadam Przygotowanie Pedagogiczne, ukończyłem kurs z terapii behawioralnej dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (szkolenie 3-stopniowe) oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w „Śląskiej Szkole Psychoterapii” atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcję Naukową Terapii Rodzin PTP oraz Europejski Instytut Psychodramy. Podstawowymi kierunkami powyższego kursu są podejścia psychodynamiczne oraz psychodramatyczne uzupełnione podejściem systemowym, behawioralno- poznawczym i humanistycznym.

Aktualnie pracuję na stanowisku psychologa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, gdzie badam i opiniuję kandydatów na rodziny zastępcze. Ponadto pracuję w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym Słoneczna Kraina w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie udzielam świadczeń, diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, głównie ze spektrum autyzmu. Od dłuższego czasu prowadzę również prywatny Gabinet Psychologiczno-Diagnostyczny. W ramach swojej praktyki zajmuję się głównie zaburzeniami emocjonalnymi (depresja, nerwica itp.), a także zaburzeniami osobowości, problemami w relacjach interpersonalnych oraz kryzysami. Udzielam również poradnictwa i terapii dot. par i małżeństw. Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą/dziećmi (w tym ze spektrum autyzmu). Ponadto prowadzę warsztaty, diagnozuję, opiniuję oraz udzielam innych świadczeń związanych z pomocą psychologiczną.

ALEKSANDRA HEROK-DUC

Jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku psychologia. Na studiach w szczególności zgłębiłam dział psychologii rehabilitacji, jednocześnie specjalizując się w psychologii klinicznej. Już na studiach pracowałam z osobami z dysfunkcją wzroku i słuchu. W roku 2008 podjęłam pracę z osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcjami sprzężonymi, a także z dziećmi w okresie niemowlęcym i przedszkolnym z wadami rozwojowymi. Szybko zrozumiałam, że wiedza i doświadczenie zdobyte na studiach są niewystarczające, aby w kompleksowy sposób świadczyć usługi i trafiać do potrzeb klienta/pacjenta. Dlatego podjęłam studia podyplomowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej na kierunku „Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka”, uczestniczyłam w wielu szkoleniach doskonalących i konferencjach branżowych. Dokładam wszelkich starań, aby wciąż podwyższać swoje kompetencje.

Od roku 2012 jestem certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej (certyfikat nr 409/II0). Wybrałam metodę integracji sensorycznej jako narzędzie do diagnozy i terapii, aby w poszerzony sposób spojrzeć na rozpoznanie problemów i rozwiązywanie ich u dzieci.

W ostatnich latach swoje doświadczenie zawodowe rozwinęłam pracując dla przedszkoli, szkół i stowarzyszeń.

Prywatnie jestem mamą czteroletniego Filipa. Nasza rodzina kocha podróże te małe i duże.

IZABELA JANKOWSKA

 Z wykształcenia – neurologopeda, surdologopeda    oligofrenopedagog, terapeuta SI.

Zakres usług terapeutycznych:

 • Terapia neurologopedyczna- poradnictwo, diagnostyka, terapia małych dzieci
 • Terapia surdologopedyczna- poradnictw, diagnostyka, terapia w oparciu o metodę werbo-tonalną,
 • Terapia wybiórczości pokarmowej- stymulacja sensorycznaaparatu artykulacyjnego, karmienie terapeutyczne
 • Terapia niedokształcenia mowy o typie afazji- diagnoza i terapia
 • Terapia wad wymowy- diagnoza KOLD,KOJD, KOSF , terapia logopedyczna( w nawiązaniu do metody Krakowskiej )
 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kitel- terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami w zakresie zaburzeń miofunkcjonalnych m.in. niedomykalność ust, ślinienie, seplenienie międzyzębowe, problemy z pionizacją języka, wady zgryzu
 • ETT-HNO Elastic Terapeutic Taping- kinesiotepig w logopedii metoda wspomagajaca funkcjonowanie mięśni. Polega na sensorycznym oddziaływaniu na układ mięśniowo-powięziowy w obszarze: dysfunkcji skroniowo żuchwowych, problemach z domykaniem ust, wsparciu w wadach wymowy, stabilizacja żuchwy, bruksizm
 • Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych wg metody Swietłany Masgutowej w ramach programu MNRI
 • Terapia sensomotoryczna i korekcja dysfunkcji ustno-twarzowych wg dr Anny Regner
 • Terapia integracji międzypółkulowej prowadzonej w oparciu o program Dziecko w Równowadze, przeznaczonych do usprawniania integracji układu słuchowego, motorycznego i układu równowagi

JOANNA KUDŁA

Z wykształcenia terapeuta zajęciowy. Obecnie zawodowo pracuje jako terapeuta integracji sensorycznej w przedszkolu i w szkole. Ponadto posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii  ręki, oraz integracji międzypółkulowej. Od wielu lat pracuje z dziećmi wymagającymi wspierania rozwoju ze względu na różnorodne  trudności w codziennym funkcjonowaniu. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Prywatnie jest żoną oraz mamą trzech synów. Uważa, że to właśnie wtedy, patrząc z perspektywy rodzica zdobyła największe bogactwo doświadczeń. Jest osobą ciepłą, otwartą i kreatywną. Podczas zajęć stara się zamienić ćwiczenia w dobrą zabawę, tak aby zaangażować nie tylko ciało i umysł dziecka, ale również jego serce. 

MARTA KULIBERDA

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam również politologię na Wydziale Nauk Społecznych tego samego uniwersytetu. Wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel języka polskiego zdobyłam w pracy przede wszystkim z młodzieżą gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. W trakcie pracy zawodowej uzyskałam również kwalifikacje do nauczania języka angielskiego oraz ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Mam nadzieję, że potrafię nawiązać dobry kontakt z młodzieżą i wiem, że wiele problemów szkolnych pomaga rozwiązać poczucie humoru. Staram się przekazać uczniom solidną wiedzę, ale także pokazać, że literatura i film, moje osobiste fascynacje, mogą stać się przedmiotem i ich zainteresowań.

BOGUSŁAWA LIPNIAK-PRZYBYŁO

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyłam 5 letni kurs całościowy psychoterapii systemowo- psychodynamicznej w Krakowie, wcześniej szkoliłam się w nurcie eriksonowskim. Swoja pracę poddaje systematycznej superwizji. Pracuję głównie z młodzieżą oraz rodziną.

RENATA ŁYSZKIEWICZ

Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, logopedą, oraz nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na stanowisku oligofrenopedagoga w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Żorach, nauczyciela wychowania przedszkolnego, pedagoga specjalnego oraz logopedy w Przedszkolu Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Brzechwy w Żorach. Miałam również przyjemność wspomóc osoby kształcące się w kierunkach mi bliskich będąc wykładowcą studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Demokracji im. ks. Jerzego Popiełuszki w Grudziądzu.

            Obecnie jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich w Pszczynie oraz logopedą w Zespole Szkół nr 3 w Żorach.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach takich jak:

 • „Arteterapia w pracy z dzieckiem z afazją” szkolenie zorganizowane przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • „Alternatywne metody komunikacji w pracy z dzieckiem niemówiącym” szkolenie zorganizowane przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • „Nauka czytania w terapii logopedycznej” szkolenie zorganizowane przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • „IV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Diagnoza różnicowa – afazja, a autyzm” szkolenie zorganizowane przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej;
 • „Opóźniony rozwój mowy” szkolenie zorganizowane przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
 • KORP (Karta Oceny Rozwoju Psychoruchowego) szkolenie zorganizowane przez KOMLOGO;
 • Udział w warsztacie logopedycznym „Elementy metodyki logopedycznej dla nauczycieli” ;
 • „Jak wpłynąć na motywację dziecka z Zespołem Aspergera” udział w warsztatach zorganizowanych prze WOM w Rybniku;
 • Ukończenie kursu „Metoda Dobrego Startu”;
 • Udział w konferencji „Niedyrektywne sposoby komunikacji z dziećmi z ukrytymi
  deficytami i problemami w uczeniu się”
  ;
 • Udział w warsztacie doskonalącym „Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi”, Beata Wapińska;
 • Udział w warsztacie „CZTERY PORY ROKU pedagogika zabawy z jdziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo”;
 • Ukończenie kursu doskonalącego nt. „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne poziom I i II”;
 • Ukończenie szkolenia „Technika Freineta jako metoda swobodnej ekspresji”;
 • Ukończenie warsztatów szkoleniowych na temat: Terapia ustno-twarzowa i stymulacja sensomotoryczna dziecka z nieprawidłowym napięciem mięśniowym;

KATARZYNA MUSZIK

Z wykształcenia jestem pedagogiem, sudopedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS Johansena, Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow, terapeutą integracji międzypółkulowej. Mam dwudziestoletni staż pracy pedagogicznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w poradni psychologiczno- pedagogicznej, szkole podstawowej, gimnazjum oraz w pracy kuratora społecznego. Aktualnie pracuję z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wadą słuchu, centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Moje zainteresowania to: podróżne, przyroda, zwierzęta, jazda na nartach, literatura, kino i muzyka.

JOANNA NOWAK

Z wykształcenia jestem pedagogiem. Swoje kwalifikacje uzupełniłam o studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne w zakresie: nauk i mediacji sądowej, oligofrenopedagogiki – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapii pedagogicznej, tyfopedagogiki oraz wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Dodatkowo uzyskałam tytuł certyfikowanego terapeuty zajęciowego, terapeuty ręki oraz terapeuty integracji bilateralnej. Jestem w trakcie uzyskiwania certyfikatu Terapeuty Integracji Sensorycznej.

Moim celem zawodowym jest praca terapeutyczna z małymi dziećmi, dziećmi w okresie przedszkolnym oraz dziećmi w wieku szkolnym. Prowadzę:
 • Terapię indywidualną i/lub grupową dla dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju (w zakresie posiadanych kwalifikacji).
 • Diagnozę funkcjonalną dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r.ż. Ocenę prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka (KORP).
 • Diagnozę niepełnosprawności w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku 1. miesiąca do końca 15. roku życia (KOZE).
 • Diagnozę i terapię trudności w czytaniu i pisaniu w oparciu o Metodę Strukturalną (KOCP).
 • Diagnozę gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Ocena wiedzy i umiejętności (KOGS).
 • Ocenę sprawności grafomotorycznych.
 • Terapią Ręki wg programu PTR.
 • Terapią Integracji Bilateralnej wg Sheila Dobie.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci we wczesnej edukacji.
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w nauce.
 • Mediacje rodzinne pozasądowe.

JOANNA PARALUK

Jestem psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień. Posiadam dyplom ukończenia studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie” uprawniające mnie do świadczenia poradnictwa psychologicznego w ramach systemowej pracy z rodziną. Posiadam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych. Aktualnie podnoszę własne kompetencje psychoterapeutyczne uczęszczając do czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej w ramach Uniwersytetu SWPS w Katowicach.  Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w ośrodku pomocy społecznej, Centrum Wsparcia Dziecka i  Rodziny „Przystań”, Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnienia
Neuro – Med”, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia „Fenix” , Poradni Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, Publicznym Przedszkolu Specjalnym w Jastrzębiu-Zdroju, Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Pawłowicach.

 Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pegagogicznej w Jastrzębie-Zdroju.

Obszarem moich szczególnych zainteresowań jest psychologia dzieci i młodzieży, całościowe zaburzenia rozwojowe, zaburzenia lękowe, emocjonalne oraz depresyjne.

Stale uczestniczę w kursach i konferencjach pogłębiających moją wiedzę i kompetencje. Pracuję pod superwizją doświadczonych psychologów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej. 

KATARZYNA PIASZCZYK

Jestem magistrem fizjoterapii, ukończyłam Uniwersytet Medyczny w Łodzi .Od 1998r pracuję jako fizjoterapeutka w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej oraz Integracji Bilateralnej. Ponadto ukończyłam następujące kursy: „Stymulacja sensomotoryczna a przetwarzanie słuchowe i rozwój mowy „PNF kurs podstawowy oraz PNF w pediatrii Metoda asymetrycznej trójpłaszczyznowej mobilizacji tułowia w leczeniu zachowawczym bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno motorycznymi (zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego) Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z łagodnym zaburzeniami neurologicznymi Autyzm, Zespół Aspergera, alalie, afazja dziecięca, centralne zaburzenia słuchu- postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne Kinesiology Taping oraz Taping Rehabilitacyjny Wady osi kończyn dolnych, stawy biodrowe kolanowe, skokowe. Fizjologia,patologia, terapia Reedukacja chodu w neurorehabilitacji dzieci i dorosłych Neurorehabilitacja traktu ustno-twarzowego.
W ośrodku chciałabym pracować z dziećmi które maja trudności z przetwarzaniem procesów sensorycznych oraz z dziećmi z łagodnymi zaburzeniami neurologicznymi.

AGATA SKORUPKA

Z wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, przygotowujące do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Po podjęciu pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, postanowiłam uzupełnić swoje wykształcenie i obecnie jestem świeżo upieczonym oligofrenopedagogiem. Na co dzień zajmuję się również pracą z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz ich rodzicami. Uważam, że od nikogo nie nauczymy się czerpać tyle radości z codziennych drobnostek co od dziecka. Udzielam wsparcia rodzicom w sytuacji kryzysu rozwodowego. Jestem zwolenniczką edukacji emocjonalnej już od najmłodszych lat, posiadam doświadczenie w pracy z dziećmii w ramach zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. Mam certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych. Wyznaję zasadę, że to świadomość jest kluczem do zmiany. Wolny czas uwielbiam spędzać na pieszych wędrówkach, najlepiej z odpowiednio zaplanowaną przerwą, w trakcie której mogę pogrążyć się w lekturze dobrego kryminału.

MAGDALENA SOJKA

Absolwentka studiów licencjackich w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka ze specjalizacją dietetyka sportowa i odnowa biologiczna. Aktualnie kontynuuje studia magisterskie w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach na kierunku psychodietetyka. Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach naukowych powiązanych z żywieniem, zdrowym stylem życia oraz sportem.

Moja praca z pacjentami obejmuje takie obszary jak: żywienie dzieci oraz dorosłych, terapia w chorobach, diety eliminacyjne w nietolerancjach i alergiach pokarmowych, terapia

nadwagi i niedowagi, dieta w zaburzeniach odżywiania.

 

Indywidualne podejście do każdego pacjenta to priorytet, aby odpowiednio skomponować dietę do preferencji żywieniowej pacjenta, jego aktywności fizycznej, jednostek chorobowych oraz alergii czy nietolerancji pokarmowych. Odpowiednio dobrana dieta uwzględniająca te aspekty pozwala osiągnąć poprawę komfortu życia i zadowolenie pacjenta.

ŻANETA SZOSTAK

Jestem psychologiem, seksuologiem klinicznym oraz terapeutą poznawczo-behawioralnym (w trakcie certyfikacji).
W ramach terapii seksuologicznej zajmuję się diagnozą i terapią dysfunkcji seksualnych oraz pomocą osobą identyfikującym się z grupą LGBT.
Terapię poznawczo-behawioralną wybrałam ze względu na jej szerokie zastosowanie w zaburzeniach psychicznych i seksualnych, udowodnioną naukowo skuteczność oraz przy dobrej współpracy pacjenta z terapeutą – krótkoterminowość. Skupiona na teraźniejszości, rozwiązywaniu problemów  oraz psychoedukacji daje pacjentowi narzędzia do radzenia sobie po zakończeniu terapii i zapobiega nawrotom.

VIKTORIA WITT

Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W czasie studiów odbyłam praktyki w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, gdzie pracowałam terapeutycznie z trudną młodzieżą. Obecnie odbywam staż zawodowy na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej ośrodka PSYCH-MED w Gliwicach. Pracuję tam głównie z pacjentami z diagnozą schizofrenii, jak również z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, czy zaburzenia osobowości. Interesuję się nie tylko psychologią stosowaną, ale również badawczą. Uczestniczyłam w licznych badaniach naukowych prowadzonych przez specjalistów z Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu SWPS. Prowadziłam także warsztaty naukowe,  które dotyczyły zjawiska dyskryminacji, nietolerancji oraz odrzucenia wśród dzieci i młodzieży. Obecnie prowadzę badania naukowe w obszarze schizofrenii, zaburzeń urojeniowych oraz afektywnych wraz z doktorami Uniwersytetu Śląskiego. Jestem również wykładowcą w Centrum Edukacyjnym NOVA.

Praca psychologa daje mi ogromną satysfakcję, dlatego stale dokształcam się i rozwijam, uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach. W swojej pracy kieruję się zasadą wybitnego psychoterapeuty Carla Rogersa, w myśl której terapeuta powinien charakteryzować się empatią, autentycznością oraz powinien bezwarunkowo akceptować drugiego człowieka.

Close Menu